Angajări la DSP Neamț

0

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Neamț a scos la concurs un post de chimist debutant (pentru Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică – Compartiment Chimie Sanitară și Toxicologie) și un post de biolog (pentru Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică- Compartiment Diagnostic Microbiologic).dsp

Cei interesați ar trebui să se înscrie până sâmbătă, 30 ianuarie a.c.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 2. copie xerox a actului de identitate;
 3. copie xerox de pe diploma de biolog/chimist şi adeverinţă/certificat de conformare în gradul profesional;
 4. copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 5. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dinsancţiunile prevăzute la art.39 alin.(1)lit.c) sau d) din Legea nr.460/2003 privind exercitarea profesiilor de biolog, biochimist şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea OBBCSSR;
 6. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la ordin;
 7. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 8. curriculum vitae;
 9. cazierul judiciar;
 10. certificat medical care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 11. chitanţă de plată a taxei de concurs. taxa de concurs este de 150 lei.

DSP Neamț va anunța ulterior data organizării concursului. Dacă sunteți interesați de aceste posturi, puteți obține relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs de la biroul resurse umane din cadrul unităţii (strada Dacia, nr. 4A, Piatra Neamț sau la numărul de telefon 0233/234709.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate