Concurs pentru funcția de manager al Spitalului din Târgu Neamț

1

Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamț organizează luni, 29 februarie a.c., ora 10.00, la sediul unității, concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 1082/2010, cu modificările ulterioare, pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică.

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ, următoarele condiții:

a) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

b) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii si stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în
managementul sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ acreditată potrivit legii; sau, la data concursului fac dovada că sunt înscriși la unul din cursurile menționate;

c) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lunga durată, conform legii;

d) nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală;

e) sunt apți din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic)

f) nu au vârsta de pensionare, conform legii.

Înscrierile se fac la sediul Spitalului Orășenesc Sfântul Dimitrie din Târgu Neamț până la data de 22.02.2016, ora 15.00.

2. Dosarul de înscriere trebuie să conţină:

 •  Cererea de înscriere;
 • Copia actului de identitate;
 • Copia legalizată a diplomei de licență sau echivalente;
 •  Copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare sau a diplomei de masterat sau doctorat, ori adeverință care să ateste înscrierea la unul din cursurile sau programele menționate la punctul b)
 • Curriculum vitae;
 • Copii ale diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, competenţe/atestate, etc. în domeniul managementului sanitar;
 • Adeverință care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată ,, în conformitate cu originalul” de către conducerea unitatii;
 •  Cazierul judiciar;
 • Adeverință din care rezultă că este apt medical, fizic si neuropsihic;
 • Declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • Copie legalizată a actelor (certificat de casatorie, etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;
 • Proiectul de management realizat de candidat;
 • Chitanța de plată a taxei de participare la concurs în sumă de 800 lei.

Relații suplimentare, temele-cadru pentru proiectul de management, precum şi bibliografia pentru concurs, stabilite de comisia de concurs, sunt afișate pe site-ul unității sanitare sau se pot obține la sediul Spitalului Orășenesc Sf. Dimitrie din Târgu Neamț, bd. Ştefan cel Mare nr. 35, tel. 0233790824 sau 0786089308.

1 Comentariu
 1. cr spune

  E PLIN PSD-UL DE SPECIALISTI CARE INDEPLINESC CONDITIILE! PLIN BUBA…..

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate