Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
sâmbătă 25 ianuarie 2020
 • :
 • :

La AGAPIA, concurs pentru un post de Asistent medical generalist

Primăria Comunei Agapia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical generalist (COD COR 325901).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – minimum studii medii absolvite cu diplomă sau echivalent;
 • calificare/specializare – diplomă de absolvire sau echivalent în specializarea asistent medical generalist;
 • vechime în muncă – nu este necesară;
 • document care să ateste titlul de calificare de asistent medical generalist și dreptul de liberă practică în exercitarea profesiei;
 • aviz psihologic, cu mențiunea „apt pentru postul de asistent medical generalist”;
 • disponibilitate pentru program prelungit și prezență obligatorie m situații de urgență.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 octombrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 28 octombrie 2019, ora 14.00 – proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.    Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Agapia din str. Nicolae Iorga nr. 140, comuna Agapia, judeţul Neamţ, telefon: 0233/244.607, 0233/244.611.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *