Post vacant de asistent medical debutant, la Spitalul din Târgu-Neamț

1

Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie“ Târgu Neamț organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical debutant, la Secția Obstetrică-Ginecologie. De asemenea, este scos la concurs și un al doilea post de asistent medical debutant, care este temporar vacant.

Candidații la concurs trebuie să fie absolvenți ai învățământului superior de specialitate cu diplomă de licență sau diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani sau absolvent de școala postliceală sanitară sau echivalentă.

Experiența nu este obligatorie pentru a putea participa la concurs.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată managerului spitalului;
 2. declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate instituția publică;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; extras din REVISAL
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae.
 9. copie după certificatul de membru al OAMGMAMR cu viza la zi
 10. adeverință de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR
 11. acte de stare civilă, livret militar dacă este cazul
 12. copie după chitanța de plată a taxei de participare la concurs, de 50 lei.

Dosarul de concurs de poate depune la serviciul RUONS, în perioada 27 mai- 10 iunie, pentru postul vacant de asistent medical debutant, și în perioada 27 mai- 3 iunie, pentru postul temporar vacant.

După selecția dosarelor, candidații vor susține proba scrisă în data de 23 iunie și interviul/proba practică- pe 28 iunie.

ruons_anunt_concurs_asistent_medical_debutant_sectia_OG_iunie2021

1 Comentariu
 1. hirurgul spune

  la clinicele de neurochirurgie din america anglia si alte state avansate in medicina trebuie numai un sfert din hirtogaraia ceruta de celebru spital din tg. neamt.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate