Primăria Vânători-Neamț scoate la concurs un post de asistent medical debutant

0

Primăria Comunei Vânători-Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical debutant (PL) – Compartimentul Medicină Școlară.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • nivelul studiilor – studii postliceale absolvite cu diplomă de școală postliceală sanitară;
 • certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R., vizat și valabil la data concursului, și adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. – filiala Neamț;
 • vechime în specialitate – nu se solicită.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 noiembrie 2022: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 21 noiembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 25 noiembrie 2022, ora 14.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Primăria Comunei Vânători-Neamț, comuna Vânători-Neamț, strada Ștefan cel Mare nr. 174, județul Neamț, telefon: 0233/251.001.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate