SAJ Neamţ scoate la concurs un post de asistent medical pentru Substaţia Târgu Neamţ

1

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, asistent medical pentru Substaţia Târgu Neamţ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de licenţă – specialitatea asistent medical generalist licenţiat;
 • 6 luni vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 noiembrie 2017, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 noiembrie 2017, ora 12.00: proba scrisă;
 • 14 noiembrie 2017, ora 10.00: proba practică + interviu.
 • taxă de concurs 50 lei

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ, cu sediul în Piatra-Neamţ, str. Dimitrie Leonida nr. 151, telefon 0233/212.020, interior 215.

sursa

1 Comentariu
 1. Vitelaru lidia spune

  Am 7 ani de vechime la spitalu orasenesc tg neamt , ma pot inscrie

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate