Târgu-Neamț: Concurs pentru două posturi de îngrijitoare la Spitalul Orășenesc

0

Spitalul Orășenesc „Sfântul Dimitrie” din Târgu Neamț organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de îngrijitoare, la Secțiile Boli Infecțioase și Reumatologie.

În vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor, candidații trebuie să fie absolvenți de școală generală. Nu se solicită vechime.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată managerului spitalului
 2. declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. certificat de integritate comportamentală conform Legii nr.118/2019 (eliberat de Poliție)
 8. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 9. curriculum vitae
 10. acte de stare civilă
 11. copie după chitanța de plată a taxei de participare la concurs, de 50 lei.

Dosarul de concurs de poate depune la serviciul RUONS în perioada 19 octombrie- 1 noiembrie a.c.

După selecția dosarelor, candidații vor susține o probă scrisă, pe 7 decembrie, urmată de interviu/proba practică, pe 10 decembrie.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orășenesc „Sfântul Dimitrie”, cu sediul în Târgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 35, județul Neamț, telefon 0233.790.824, interior 204 sau 252.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate