ANUNŢ DE NEGOCIERE DIRECTA

0

antet-primarieCompartiment Administrarea domeniului public si privat
Nr. 16787 din 11.08.2015

 

ANUNŢ DE NEGOCIERE DIRECTA

 

1.Informaţii generale privind concedentul : UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ, Str. Ştefan cel Mare, nr. 62, TÎRGU NEAMŢ, cod 615200, judetul NEAMŢ , telefon 0233/790245; 790305, fax 0233/790508, email [email protected]

  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii: scoaterea la licitatie publica deschisa în vederea concesionarii a trei suprafete de teren a cate 4 mp fiecare , situate in incinta Colegiului Tehnic „Ion Creanga” corp A si o suprafata de teren de 3 mp situată în incinta Colegiului Tehnic „Ion Creanga” – corp B, apartinând domeniului public al orașului Tirgu Neamț
  2. Documentaţia de atribuire se ridică de la biroul nr.37 al Instituţiei şi se poate obţine începând cu data de 12.08.2015 între orele 8:00 – 16:00, pe baza unei cereri scrise şi a chitanţei de la casieria unităţii.

3.1.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Birou 37.

3.2.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar : documentaţia de atribuire costa 150 lei iar suma se achită la casieria unităţii.

3.3 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.08.2015, ora 16.00

4.Informaţii privind ofertele: Ofertele se depun la sediul Instituţiei.

4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 21.08.2015- ora 09:00

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: PRIMARIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ, Str. Ştefan cel Mare, nr. 62, TÎRGU NEAMŢ, cod 615200, judeţul NEAMŢ.

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 21.08.2015 , Ora 10,00 , PRIMARIA ORAŞ TÎRGU NEAMŢ, Str. Ştefan cel Mare, nr. 62, TÎRGU NEAMŢ, cod 615200, judetul NEAMŢ.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor aparute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Neamţ, str. B-dul Decebal, nr.5, Piatra Neamţ, Cod poştal 610012, adresa e-mail:[email protected], TELEFON = 0233/212717, FAX = 0233232363
  2. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 10.08.2015

Compartiment Administrarea domeniului public si privat

Ciocoiu Camelia

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate