Post temporar vacant de îngrijitoare, la Şcoala „Grigore Ghica-Vodă” Târgu Neamţ

0
Şcoala Gimnazială Domnească „Grigore Ghica- Vodă” din Târgu Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției contractuale temporar vacante de îngrijitoare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • studii gimnaziale;
  • experienţă anterioară în postul similar constituie un avantaj.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data limită pentru depunerea dosarelor este 21 februarie, ora 14.00. Pe 8 martie, la ora 09.30, candida’ii vor susţine proba scrisă, iar la ora 14.00- proba practică (eliminatorie). În aceeaşi zi, la ora 15.45 va începe proba interviu.

Cei interesaţi pot obţine relaţii suplimentare se obţin la sediul Şcolii Gimnaziale Domneşti „Grigore Ghica – Vodă” din Târgu Neamţ, strada Ştefan cel Mare nr. 30,  telefon 0233/790.703.

sursa: posturi.gov.ro

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate