Post vacant de şofer pentru microbuz şcolar, la Vînători-Neamţ

0

Primăria Comunei Vânători Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de şofer I – microbuz şcolar – Compartiment Administrativ Gospodăresc.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivel studii – medii/generale;
 • posesor permis de conducere categoria D;
 • atestat profesional transport public de persoane, în termen de valabilitate;
 • posesor cartelă tahografică;
 • experienţă în conducerea autovehiculului din această categorie – minimum 3 ani şi 6 luni;
 • aviz psihologic de la Cabinet Autorizat Ministerul Transporturilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 aprilie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 19 aprilie 2018, ora 14:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Vânători Neamț din Vânători Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 174, Județul Neamț, telefon 0233/251.001.

sursa: posturi.gov.ro

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate