Situația actualizată a unităților de învățământ din Neamț (30 octombrie)

0

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL NEAMŢ

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 HOTĂRÂRE

pentru actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru anul școlar 2020 – 2021, și stabilirea unor măsuri privind suspendarea/reluarea unor cursuri școlare 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ

Având în vedere:

– prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– dispozițiile Ordinului nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

– informarea Direcției de Sănătate Publică Neamț privind situația epidemiologică la nivelul județului Neamț;

– propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, avizate de Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Direcția de Sănătate Publică Neamț;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se actualizeazăscenariul de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru anul școlar 2020 – 2021, începând cu data de 02 noiembrie 2020, conform anexei la prezenta hotărâre. 

(2) Cursurile unităților de învătățânt pentru care este aprobat scenariul 3 (roșu) se suspendă începând cu data de 02.11.2020, pentru o perioadă de 14 zile.

Art. 2. Se suspendă, conform propunerii Inspectoratului Școlar Județean Neamț, pentru o perioadă de 14 zile, și trec în regim online, cursurile școlare care presupun prezența „față în față” pentru următoarele unități de învățământ:

clasele a VII-a B și a VIII-a B din cadrul Școlii  Profesionale Adjudeni, comuna Tămășeni, în perioada 30.10.2020 – 6.11.2020;

clasele a III-a A și a IV-a B din cadrul Școlii  Profesionale Adjudeni, comuna Tămășeni, în perioada 02.11.2020 – 6.11.2020.

Art. 3. Se aprobă, conform propunerii Inspectoratului Școlar Județean Neamț, reluarea cursurilor școlare care presupun prezența „față în față” pentru următoarele unități de învățământ:

clasele a II-a B și a V-a C din cadrul Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” din municipiul Roman (începând cu data de 02.11.2020);

– clasa a XI-a H – grupa 1 din cadrul Colegiului Tehnic ”Miron Costin” din municipiul Roman (începând cu data de 02.11.2020);

clasa a XII-a F din cadrul Colegiului Tehnic ”Petru Poni” din municipiul Roman (începând cu data de 02.11.2020);

grupa preșcolari din cadrul Școlii Gimnaziale, comuna Bodești, structura Bodeștii de Jos (începând cu data de 02.11.2020).

Art. 4. (1) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și unităților administrativ-teritoriale din județ.

          (2) Inspectoratul Școlar Județean Neamț va comunica prezenta hotărâre unităților de învățământ din județ.

PREŞEDINTE,

PREFECT

George LAZĂR

Nr. 75

Piatra-Neamț, 30 octombrie 2020

Lista actualizată cu scenariile pentru unitățile școlare din județul Neamț :

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SCENARIUL ACTUALIZAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021
AGAPIA LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „CUVIOASA PARASCHEVA”, COMUNA
AGAPIA
scenariul 2 (galben)
AGAPIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE
GRIGORESCU”, COMUNA AGAPIA
scenariul 2 (galben)
AGAPIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”, SAT FILIOARA, COMUNA
AGAPIA
scenariul 2 (galben)
AGAPIA ȘCOALA PRIMARĂ SĂCĂLUȘEȘTI,
COMUNA AGAPIA
scenariul 2 (galben)
ALEXANDRU CEL BUN LICEUL PARTICULAR NR. 1, SAT
BISTRIȚA, COMUNA ALEXANDRU CEL BUN
scenariul 2 (galben)
ALEXANDRU CEL BUN ȘCOALA GIMNAZIALA VADURI,
COMUNA ALEXANDRU CEL BUN
scenariul 2 (galben)
ALEXANDRU CEL BUN ȘCOALA GIMNAZIALĂ BISTRIŢA,
COMUNA ALEXANDRU CEL BUN
scenariul 2 (galben)
BAHNA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
BĂHNIŞOARA, COMUNA BAHNA
scenariul 1 (verde)
BAHNA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
BROŞTENI, COMUNA BAHNA
scenariul 1 (verde)
BAHNA ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARE,
COMUNA BAHNA
scenariul 1 (verde)
BAHNA ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
BAHNA
scenariul 1 (verde)
BĂLŢĂTEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA SEACĂ,
COMUNA BĂLȚĂTEȘTI
scenariul 1 (verde)
BĂLŢĂTEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
BĂLȚĂTEȘTI
scenariul 1 (verde)
BÂRGĂUANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
BÂRGĂUANI
scenariul 1 (verde)
BICAZ CLUBUL COPIILOR, ORAȘ BICAZ scenariul 3 (roșu)
BICAZ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
MĂRCENI, ORASUL BICAZ
scenariul 3 (roșu)
BICAZ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR”, ORAȘ BICAZ scenariul 3 (roșu)
BICAZ LICEUL „CAROL I”, ORAȘ BICAZ scenariul 3 (roșu)
BICAZ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA
MARIA”, ORAȘ BICAZ
scenariul 3 (roșu)
BICAZ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘ
BICAZ
scenariul 3 (roșu)
BICAZ CHEI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA
BICAZ-CHEI
scenariul 2 (galben)
BICAZ CHEI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, SAT
IVANEŞ, COMUNA BICAZ-CHEI
scenariul 2 (galben)
BICAZ CHEI ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, COMUNA
BICAZ-CHEI
scenariul 2 (galben)
BICAZU ARDELEAN GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
NR. 1, SAT TELEC, COMUNA BICAZU ARDELEAN
scenariul 1 (verde)
BICAZU ARDELEAN SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA
BICAZU ARDELEAN
scenariul 1 (verde)
BICAZU ARDELEAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, SAT
TELEC, COMUNA BICAZU ARDELEAN
scenariul 1 (verde)
BÎRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTONIE
MUREȘIANU”, COMUNA BIRA
scenariul 1 (verde)
BÎRA ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, SAT REDIU,
COMUNA BIRA
scenariul 1 (verde)
BODEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ BODEŞTII DE
JOS, COMUNA BODEȘTI
scenariul 2 (galben)
BODEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
BODEȘTI
scenariul 2 (galben)
BOGHICEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA,
COMUNA BOGHICEA
scenariul 1 (verde)
BOGHICEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
BOGHICEA
scenariul 1 (verde)
BOGHICEA ȘCOALA PRIMARĂ NISTRIA, COMUNA
BOGHICEA
scenariul 1 (verde)
BORCA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL,
SAT SABASA, COMUNA BORCA
scenariul 1 (verde)
BORCA LICEUL „MIHAIL SADOVEANU”,
COMUNA BORCA
scenariul 2 (galben)
BORCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL DUMITRAȘCU”, SAT SABASA,
COMUNA BORCA
scenariul 1 (verde)
BORCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI
PETRESCU”, SAT MĂDEI, COMUNA BORCA
scenariul 1 (verde)
BORCA ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1, SAT SOCI,
COMUNA BORCA
scenariul 1 (verde)
BORCA ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, SAT PÂRÂUL
PÂNTEI, COMUNA BORCA
scenariul 1 (verde)
BORCA ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3, SAT PÂRÂUL
CÂRJEI, COMUNA BORCA
scenariul 1 (verde)
BORLEŞTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
NR. 1, COMUNA BORLEȘTI
scenariul 1 (verde)
BORLEŞTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, SAT RUSENI, COMUNA BORLEȘTI scenariul 1 (verde)
BORLEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN GRIGORE TEODORESCU”, SAT RUSENI,
COMUNA BORLEȘTI
scenariul 1 (verde)
BORLEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE”, SAT MASTACĂN, COMUNA
BORLEŞTI
scenariul 1 (verde)
BORLEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
BORLEȘTI
scenariul 1 (verde)
BOTEŞTI LICEUL TEHNOLOGIC NISIPOREȘTI,
COMUNA BOTEȘTI
scenariul 1 (verde)
BOTEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ BARTICEȘTI,
COMUNA BOTEȘTI
scenariul 1 (verde)
BOZIENI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
CUCI, COMUNA BOZIENI
scenariul 1 (verde)
BOZIENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
BOZIENI
scenariul 1 (verde)
BOZIENI ȘCOALA PRIMARĂ BĂNEASA,
COMUNA BOZIENI
scenariul 1 (verde)
BOZIENI ȘCOALA PRIMARĂ CRĂIEŞTI,
COMUNA BOZIENI
scenariul 1 (verde)
BOZIENI ȘCOALA PRIMARĂ IUCŞA, COMUNA
BOZIENI
scenariul 1 (verde)
BRUSTURI SCOALA GIMNAZIALA „IEREMIA
IRIMESCU”, COMUNA BRUSTURI
scenariul 1 (verde)
BRUSTURI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE STURZU”, SAT TÂRZIA, COMUNA
BRUSTURI
scenariul 1 (verde)
CEAHLĂU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL,
COMUNA CEAHLĂU
scenariul 1 (verde)
CEAHLĂU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE
UNGUREANU”, COMUNA CEAHLĂU
scenariul 1 (verde)
CEAHLĂU ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1, SAT
BISTRICIOARA, COMUNA CEAHLĂU
scenariul 1 (verde)
CÂNDEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
CÂNDEȘTI
scenariul 1 (verde)
CÂNDEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ VĂDURELE,
COMUNA CÂNDEȘTI
scenariul 1 (verde)
CORDUN GRĂDINIȚA „ROZA VENERINI”, SAT
PILDEȘTI, COMUNA CORDUN
scenariul 1 (verde)
CORDUN GRĂDINIȚA CU PROGRAM
PRELUNGIT, COMUNA CORDUN
scenariul 1 (verde)
CORDUN LICEUL TEHNOLOGIC „SFÂNTUL IOAN DE LA SALLE”, SAT PILDEȘTI,
COMUNA CORDUN
scenariul 1 (verde)
CORDUN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA
CORDUN
scenariul 1 (verde)
CORDUN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT
PILDEȘTI, COMUNA CORDUN
scenariul 1 (verde)
COSTIŞA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ,
COMUNA COSTIȘA
scenariul 2 (galben)
COSTIŞA ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
COSTIȘA
scenariul 2 (galben)
CRĂCĂOANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE
SĂVINESCU”, COMUNA CRĂCĂOANI
scenariul 1 (verde)
CRĂCĂOANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ MAGAZIA,
COMUNA CRĂCĂOANI
scenariul 1 (verde)
CRĂCĂOANI ȘCOALA PRIMARĂ CRACĂUL NEGRU,
COMUNA CRĂCĂOANI
scenariul 1 (verde)
DĂMUC GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
HUISUREZ, COMUNA DĂMUC
scenariul 1 (verde)
DĂMUC ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
DĂMUC
scenariul 1 (verde)
DOBRENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. MIHAI
EMILIAN MANCAȘ”, COMUNA DOBRENI
scenariul 2 (galben)
DOCHIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA
DOCHIA
scenariul 2 (galben)
DOLJEŞTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
BUHONCA, COMUNA DOLJEȘTI
scenariul 1 (verde)
DOLJEŞTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
ROTUNDA, COMUNA DOLJEȘTI
scenariul 1 (verde)
DOLJEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE PĂTRAȘCU”, SAT BURUIENEȘTI,
COMUNA DOLJEȘTI
scenariul 1 (verde)
DOLJEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
DOLJEȘTI
scenariul 1 (verde)
DRAGOMIREŞTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
VAD, COMUNA DRAGOMIREȘTI
scenariul 1 (verde)
DRAGOMIREŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PR.
GHEORGHE SĂNDULESCU”, COMUNA DRAGOMIREȘTI
scenariul 1 (verde)
DRAGOMIREŞTI ȘCOALA PRIMARĂ HLĂPEŞTI,
COMUNA DRAGOMIREȘTI
scenariul 1 (verde)
DRĂGĂNEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
DRĂGĂNEȘTI
scenariul 2 (galben)
DULCEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
DULCEȘTI
scenariul 1 (verde)
DUMBRAVA ROŞIE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA
DUMBRAVA ROȘIE
scenariul 2 (galben)
DUMBRAVA ROŞIE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, SAT CUT,
COMUNA DUMBRAVA ROȘIE
scenariul 2 (galben)
DUMBRAVA ROŞIE ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, SAT IZVOARE, COMUNA DUMBRAVA ROȘIE scenariul 2 (galben)
FARCAŞA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
FRUMOSU, COMUNA FARCAȘA
scenariul 1 (verde)
FARCAŞA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN LUCA”,
COMUNA FARCAȘA
scenariul 1 (verde)
FARCAŞA ȘCOALA PRIMARĂ STEJARU, COMUNA
FARCAȘA
scenariul 1 (verde)
FĂUREI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
NR. 1, SAT BUDEȘTI
scenariul 1 (verde)
FĂUREI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA
FĂUREI
scenariul 1 (verde)
FĂUREI ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1, SAT
BUDEŞTI, COMUNA FĂUREI
scenariul 1 (verde)
GÂDINŢI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
GÂDINȚI
scenariul 1 (verde)
GHERĂEŞTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „SFANTA FAMILIE”, COMUNA
GHERĂEȘTI
scenariul 1 (verde)
GHERĂEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
GHERĂEȘTI
scenariul 1 (verde)
GHINDĂOANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE
CONTA”, COMUNA GHINDĂOANI
scenariul 2 (galben)
GIROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. GHEORGHE DUMITREASA”, COMUNA
GIROV
scenariul 3 (roșu)
GIROV ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT
CĂCIULEŞTI, COMUNA GIROV
scenariul 3 (roșu)
GIROV ȘCOALA PRIMARĂ GURA VĂII, COMUNA GIROV scenariul 3 (roșu)
GÂRCINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EPISCOP MELCHISEDEC STEFĂNESCU”,
COMUNA GÂRCINA
scenariul 2 (galben)
GÂRCINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CUEJDIU,
COMUNA GÂRCINA
scenariul 2 (galben)
GRINŢIEŞ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
GRINŢIEŞU MIC, COMUNA GRINŢIEŞ
scenariul 1 (verde)
GRINŢIEŞ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT BRADU, COMUNA GRINȚIEȘ scenariul 1 (verde)
GRINŢIEŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN PANȚIRU”, COMUNA GRINȚIEȘ scenariul 1 (verde)
GRUMĂZEŞTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CURECHIŞTEA, COMUNA GRUMĂZEȘTI scenariul 1 (verde)
GRUMĂZEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOPOLIŢA,
COMUNA GRUMĂZEȘTI
scenariul 1 (verde)
GRUMĂZEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
GRUMĂZEȘTI
scenariul 1 (verde)
HANGU ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
HANGU
scenariul 1 (verde)
HANGU ȘCOALA PRIMARĂ BUHALNIŢA,
COMUNA HANGU
scenariul 1 (verde)
HORIA LICEUL TEHNOLOGIC „ION IONESCU DE LA BRAD”, COMUNA HORIA scenariul 1 (verde)
HORIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CARMEN
SYLVA”, COMUNA HORIA
scenariul 1 (verde)
HORIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR”, SAT COTU VAMEȘ,
COMUNA HORIA
scenariul 1 (verde)
ICUŞEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLUȘEȘTI,
COMUNA ICUȘEȘTI
scenariul 1 (verde)
ICUŞEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
ICUŞEŞTI
scenariul 1 (verde)
ICUŞEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ MESTEACĂN,
COMUNA ICUŞEŞTI
scenariul 1 (verde)
ICUŞEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ ROCNA, COMUNA
ICUŞEŞTI
scenariul 1 (verde)
ICUŞEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ SPIRIDONEŞTI,
COMUNA ICUŞEŞTI
scenariul 1 (verde)
ION CREANGĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ION
CREANGĂ
scenariul 1 (verde)
ION CREANGĂ ȘCOALA PRIMARĂ AVEREŞTI,
COMUNA ION CREANGĂ
scenariul 1 (verde)
ION CREANGĂ ȘCOALA PRIMARĂ RECEA, COMUNA
ION CREANGĂ
scenariul 1 (verde)
MĂRGINENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE
BULEU”, COMUNA MĂRGINENI
scenariul 2 (galben)
MĂRGINENI ȘCOALA PRIMARĂ HOISEŞTI,
COMUNA MĂRGINENI
scenariul 2 (galben)
MĂRGINENI ȘCOALA PRIMARĂ ITRINEŞTI,
COMUNA MĂRGINENI
scenariul 2 (galben)
MOLDOVENI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
HOCIUNGI, COMUNA MOLDOVENI
scenariul 3 (roșu)
MOLDOVENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
MOLDOVENI
scenariul 3 (roșu)
NEGREŞTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
POIANA, COMUNA NEGREȘTI
scenariul 1 (verde)
NEGREŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU
ALMAȘ”, COMUNA NEGREȘTI
scenariul 1 (verde)
ONICENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOLCA,
COMUNA ONICENI
scenariul 1 (verde)
ONICENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
ONICENI
scenariul 1 (verde)
ONICENI ȘCOALA PRIMARĂ GORUN, COMUNA
ONICENI
scenariul 1 (verde)
ONICENI ȘCOALA PRIMARĂ PIETROSU,
COMUNA ONICENI
scenariul 1 (verde)
ONICENI ȘCOALA PRIMARĂ VALEA ENEI,
COMUNA ONICENI
scenariul 1 (verde)
PĂSTRĂVENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT
RĂDENI, COMUNA PĂSTRĂVENI
scenariul 2 (galben)
PĂSTRĂVENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
PĂSTRĂVENI
scenariul 2 (galben)
PĂSTRĂVENI ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, SAT RĂDENI,
COMUNA PĂSTRĂVENI
scenariul 2 (galben)
PÂNCEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VLAD
DĂNULESCU”, COMUNA PÂNCEȘTI
scenariul 1 (verde)
PETRICANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT
ŢOLICI, COMUNA PETRICANI
scenariul 2 (galben)
PETRICANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, SAT
TÂRPEŞTI, COMUNA PETRICANI
scenariul 1 (verde)
PETRICANI ȘCOALA PRIMARĂ „DOMNUL
TRANDAFIR”, SAT BOIŞTEA, COMUNA PETRICANI
scenariul 1 (verde)
PETRICANI ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1, COMUNA
PETRICANI
scenariul 1 (verde)
PETRICANI ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA
PETRICANI
scenariul 1 (verde)
PIATRA NEAMŢ CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ
NEAMȚ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „ALEXANDRU ROȘCA”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT
HOGAȘ”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ASACHI”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ COLEGIUL NAȚIONAL DE
INFORMATICĂ, MUNICIPIUL PIATRA- NEAMȚ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE
CARTIANU”, MUNICIPIUL PIATRA- NEAMȚ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PIATRA-
NEAMȚ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ COLEGIUL TEHNIC FORESTIER,
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ COLEGIUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ GRĂDINIȚA „CRISTOS REGE”,
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ GRĂDINIȚA „VINCENZINA CUSMANO”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
NR. 1, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
NR. 11, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
NR. 13, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
NR. 2, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ELISEI”, MUNICIPIU PIATRA-NEAMȚ scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
„FLOARE DE COLȚ”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „VERONICA FILIP”, MUNICIPIUL
PIATRA-NEAMT
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV,
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ LICEUL DE ARTE „VICTOR BRAUNER”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ LICEUL ECONOMIC „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL PIATRA-
NEAMȚ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA”, MUNICIPIUL PIATRA-
NEAMȚ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „SFINȚII ÎMPARAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ LICEUL TEORETIC „DR. I. C. PARHON”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ PALATUL COPIILOR, MUNICIPIUL
PIATRA-NEAMȚ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DANIELA CUCIUC”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA CUZA”,
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICU ALBU”,
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11,
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2,
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3,
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5,
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7,
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8,
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. EDUCATION, MUNICIPIUL PIATRA-
NEAMȚ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ
„CENTRUL DE STUDII EUROPEAN”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA NEAMŢ ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ,
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ
scenariul 3 (roșu)
PIATRA ŞOIMULUI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
NR. 2, COMUNA PIATRA ȘOIMULUI
scenariul 2 (galben)
PIATRA ŞOIMULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUMINIŞ,
COMUNA PIATRA ȘOIMULUI
scenariul 2 (galben)
PIATRA ŞOIMULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIENI,
COMUNA PIATRA ȘOIMULUI
scenariul 2 (galben)
PIATRA ŞOIMULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
PIATRA ȘOIMULUI
scenariul 2 (galben)
PIPIRIG GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
LEGHIN, COMUNA PIPIRIG
scenariul 1 (verde)
PIPIRIG LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGĂ”,
COMUNA PIPIRIG
scenariul 1 (verde)
PIPIRIG ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT
BOBOIEŞTI, COMUNA PIPIRIG
scenariul 1 (verde)
PIPIRIG ȘCOALA GIMNAZIALĂ PLUTON,
COMUNA PIPIRIG
scenariul 1 (verde)
PIPIRIG ȘCOALA GIMNAZIALĂ STÂNCA,
COMUNA PIPIRIG
scenariul 1 (verde)
PIPIRIG ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, COMUNA PIPIRIG scenariul 1 (verde)
PÂNGĂRAŢI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
OANȚU, COMUNA PÂNGĂRAȚI
scenariul 2 (galben)
PÂNGĂRAŢI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PÂNGĂRĂCIOR, COMUNA PÂNGĂRAȚI scenariul 2 (galben)
PÂNGĂRAŢI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA”, SAT PÂNGĂRĂCIOR,
COMUNA PÂNGĂRAȚI
scenariul 2 (galben)
PÂNGĂRAŢI ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU,
COMUNA PÂNGĂRAȚI
scenariul 2 (galben)
PODOLENI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
NR. 1, COMUNA PODOLENI
scenariul 2 (galben)
PODOLENI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
NR. 2, COMUNA PODOLENI
scenariul 2 (galben)
PODOLENI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
NR. 3, COMUNA PODOLENI
scenariul 2 (galben)
PODOLENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU
PODOLEANU”, COMUNA PODOLENI
scenariul 2 (galben)
POIANA TEIULUI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL,
COMUNA POIANA TEIULUI
scenariul 1 (verde)
POIANA TEIULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IUSTIN PIRVU”,
COMUNA POIANA TEIULUI
scenariul 1 (verde)
POIANA TEIULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRU VODĂ,
COMUNA POIANA TEIULUI
scenariul 1 (verde)
POIENARI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
POIENARI
scenariul 1 (verde)
RĂUCEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL KOGALNICEANU”, COMUNA RĂUCEȘTI scenariul 1 (verde)
RĂUCEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA
RĂUCEȘTI
scenariul 1 (verde)
RĂUCEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, SAT OGLINZI,
COMUNA RĂUCEȘTI
scenariul 1 (verde)
RĂUCEŞTI ȘCOALA PROFESIONALĂ OGLINZI,
COMUNA RĂUCEȘTI
scenariul 1 (verde)
RĂZBOIENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN VIRGIL GHEORGHIU”, COMUNA
RĂZBOIENI
scenariul 1 (verde)
RĂZBOIENI ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, SAT RĂZBOIENII DE JOS, COMUNA
RĂZBOIENI
scenariul 1 (verde)
REDIU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
SOCEA, COMUNA REDIU
scenariul 1 (verde)
REDIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
REDIU
scenariul 1 (verde)
REDIU ȘCOALA PRIMARĂ BEŢEŞTI, COMUNA
REDIU
scenariul 1 (verde)
REDIU ȘCOALA PRIMARĂ POLOBOC,
COMUNA REDIU
scenariul 1 (verde)
ROMAN CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, MUNICIPIUL ROMAN scenariul 2 (galben)
ROMAN CLUBUL COPIILOR, MUNICIPIUL
ROMAN
scenariul 2 (galben)
ROMAN COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN
VODĂ”, MUNICIPIUL ROMAN
scenariul 2 (galben)
ROMAN COLEGIUL TEHNIC „DANUBIANA”,
MUNICIPIUL ROMAN
scenariul 2 (galben)
ROMAN COLEGIUL TEHNIC „MIRON COSTIN”,
MUNICIPIUL ROMAN
scenariul 2 (galben)
ROMAN COLEGIUL TEHNIC „PETRU PONI”,
MUNICIPIUL ROMAN
scenariul 2 (galben)
ROMAN GRĂDINIȚA „ANTON DURCOVICI”,
MUNICIPIUL ROMAN
scenariul 2 (galben)
ROMAN GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „EPISCOP MELCHISEDEC”, MUNICIPIUL ROMAN scenariul 2 (galben)
ROMAN GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
„MUGURI DE LUMINĂ”, MUNICIPIUL ROMAN
scenariul 2 (galben)
ROMAN GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
NR. 1, MUNICIPIUL ROMAN
scenariul 1 (verde)
ROMAN GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
NR. 3, MUNICIPIUL ROMAN
scenariul 2 (galben)
ROMAN GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
NR. 5, MUNICIPIUL ROMAN
scenariul 1 (verde)
ROMAN GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
NR. 6, MUNICIPIUL ROMAN
scenariul 2 (galben)
ROMAN LICEUL CU PROGRAM SPORTIV,
MUNICIPIUL ROMAN
scenariul 1 (verde)
ROMAN LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE SAV”,
MUNICIPIUL ROMAN
scenariul 2 (galben)
ROMAN LICEUL TEOLOGIC „EPISCOP
MELCHISEDEC”, MUNICIPIUL ROMAN
scenariul 2 (galben)
ROMAN LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
„SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI”, MUNICIPIUL ROMAN
scenariul 2 (galben)
ROMAN ȘCOALA DE ARTĂ „SERGIU
CELIBIDACHE”, MUNICIPIUL ROMAN
scenariul 2 (galben)
ROMAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU
IOAN CUZA”, MUNICIPIUL ROMAN
scenariul 2 (galben)
ROMAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CALISTRAT
HOGAȘ”, MUNICIPIUL ROMAN
scenariul 2 (galben)
ROMAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CAROL I”,
MUNICIPIUL ROMAN
scenariul 1 (verde)
ROMAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ „COSTACHE
NEGRI”, MUNICIPIUL ROMAN
scenariul 2 (galben)
ROMAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI
EMINESCU”, MUNICIPIUL ROMAN
scenariul 2 (galben)
ROMAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ROMAN
MUȘAT”, MUNICIPIUL ROMAN
scenariul 2 (galben)
ROMAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE
ALECSANDRI”, MUNICIPIUL ROMAN
scenariul 2 (galben)
ROMAN ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ
„MOLDOVA”, MUNICIPIUL ROMAN
scenariul 2 (galben)
ROMAN ȘCOALA PRIMARĂ ”MUȘATINII” scenariul 2 (galben)
ROMÂNI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
GOŞMANI, COMUNA ROMÂNI
scenariul 1 (verde)
ROMÂNI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, SAT SILIŞTEA, COMUNA ROMÂNI scenariul 1 (verde)
ROMÂNI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE
NICOLAU”, COMUNA ROMÂNI
scenariul 1 (verde)
ROMÂNI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE
NICOLAU”, COMUNA ROMÂNI
scenariul 1 (verde)
ROMÂNI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT
SILIŞTEA, COMUNA ROMÂNI
scenariul 1 (verde)
ROZNOV LICEUL „GH. RUSET ROZNOVANU”,
ORAȘ ROZNOV
scenariul 1 (verde)
ROZNOV ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA,
ORAȘ ROZNOV
scenariul 1 (verde)
RUGINOASA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE
APOSTOL”, COMUNA RUGINOASA
scenariul 1 (verde)
SAGNA ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
SAGNA
scenariul 1 (verde)
SAGNA ȘCOALA PRIMARĂ VULPĂŞEŞTI,
COMUNA SAGNA
scenariul 1 (verde)
SĂBĂOANI CLUBUL COPIILOR, COMUNA
SĂBĂOANI
scenariul 1 (verde)
SĂBĂOANI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
„SFANTA ANA”, COMUNA SĂBĂOANI
scenariul 1 (verde)
SĂBĂOANI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
TRAIAN, COMUNA SĂBĂOANI
scenariul 1 (verde)
SĂBĂOANI LICEUL TEORETIC „VASILE
ALECSANDRI”, COMUNA SĂBĂOANI
scenariul 1 (verde)
SĂVINEŞTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM
PRELUNGIT, COMUNA SĂVINEȘTI
scenariul 2 (galben)
SĂVINEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I. GERVESCU”,
COMUNA SĂVINEȘTI
scenariul 2 (galben)
SĂVINEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA
SĂVINEȘTI
scenariul 2 (galben)
SĂVINEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ, COMUNA
SĂVINEȘTI (DUMBRAVA VALE)
scenariul 2 (galben)
SECUIENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
SECUIENI
scenariul 1 (verde)
SECUIENI ȘCOALA PRIMARĂ BUTNĂREŞTI,
COMUNA SECUIENI
scenariul 1 (verde)
STĂNIŢA ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
STĂNIȚA
scenariul 1 (verde)
STĂNIŢA ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1, SAT
TODIRENI, COMUNA STĂNIȚA
scenariul 1 (verde)
STĂNIŢA ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, SAT
GHIDION, COMUNA STĂNIȚA
scenariul 1 (verde)
STĂNIŢA ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3, SAT VEJA,
COMUNA STĂNIȚA
scenariul 1 (verde)
ŞTEFAN CEL MARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DR. EMANUIEL RIGLER”, COMUNA ȘTEFAN CEL MARE scenariul 1 (verde)
ŞTEFAN CEL MARE ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ,
COMUNA ȘTEFAN CEL MARE
scenariul 1 (verde)
TARCĂU GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
STRAJA, COMUNA TARCĂU
scenariul 3 (roșu)
TARCĂU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIA
HĂLĂUCESCU”, COMUNA TARCĂU
scenariul 3 (roșu)
TAŞCA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL,
COMUNA TAȘCA
scenariul 3 (roșu)
TAŞCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE
MITRU”, COMUNA TAȘCA
scenariul 3 (roșu)
TAZLĂU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I. I.
MIRONESCU”, COMUNA TAZLĂU
scenariul 1 (verde)
TĂMĂŞENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
TĂMĂȘENI
scenariul 1 (verde)
TĂMĂŞENI ȘCOALA PROFESIONALĂ ADJUDENI,
COMUNA TAMĂȘENI
scenariul 1 (verde)
TIMIŞEŞTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
PLĂIEŞU, COMUNA TIMIȘEȘTI
scenariul 1 (verde)
TIMIŞEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMBRAVA,
COMUNA TIMIȘEȘTI
scenariul 1 (verde)
TIMIŞEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
TIMIȘEȘTI
scenariul 1 (verde)
TÂRGU NEAMŢ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE
INCLUZIVĂ, ORAȘ TÂRGU NEAMȚ
scenariul 1 (verde)
TÂRGU NEAMŢ CLUBUL COPIILOR, ORAȘ TÂRGU
NEAMȚ
scenariul 1 (verde)
TÂRGU NEAMŢ CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, ORAȘ
TÂRGU NEAMȚ
scenariul 1 (verde)
TÂRGU NEAMŢ COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL
MARE”, ORAȘ TÂRGU NEAMȚ
scenariul 2 (galben)
TÂRGU NEAMŢ COLEGIUL TEHNIC „ION CREANGĂ”,
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ
scenariul 2 (galben)
TÂRGU NEAMŢ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
NR. 1, ORAȘ TÂRGU NEAMŢ
scenariul 2 (galben)
TÂRGU NEAMŢ LICEUL „VASILE CONTA”, ORAȘ
TÂRGU NEAMȚ
scenariul 1 (verde)
TÂRGU NEAMŢ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION
CREANGĂ”, ORAȘ TÂRGU NEAMȚ
scenariul 1 (verde)
TÂRGU NEAMŢ ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOMNEASCĂ,
ORAȘ TÂRGU NEAMȚ
scenariul 2 (galben)
TÂRGU NEAMŢ ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ
„LAUREATUS”, ORAȘ TÎRGU NEAMȚ
scenariul 2 (galben)
TÂRGU NEAMŢ ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ
„MOLDOVA”, FILIALA TÎRGU NEAMȚ
scenariul 2 (galben)
TÂRGU NEAMŢ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, ORAȘ TÂRGU NEAMŢ scenariul 2 (galben)
TRIFEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN,
COMUNA TRIFEȘTI
scenariul 1 (verde)
TRIFEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
TRIFEȘTI
scenariul 1 (verde)
TRIFEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ MIRON COSTIN,
COMUNA TRIFEȘTI
scenariul 1 (verde)
TRIFEŞTI ȘCOALA PRIMARĂ, COMUNA TRIFEȘTI scenariul 1 (verde)
TUPILAŢI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
TUPILAȚI
scenariul 1 (verde)
ŢIBUCANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. VASILE GHERASIM”, COMUNA ȚIBUCANI scenariul 1 (verde)
ŢIBUCANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, SAT
DAVIDENI, COMUNA ȚIBUCANI
scenariul 1 (verde)
ŢIBUCANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, COMUNA
ŢIBUCANI
scenariul 1 (verde)
URECHENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
URECHENI
scenariul 1 (verde)
VALEA URSULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHILII,
COMUNA VALEA URSULUI
scenariul 1 (verde)
VALEA URSULUI ȘCOALA PRIMARĂ BUCIUM, COMUNA
VALEA URSULUI
scenariul 1 (verde)
VALEA URSULUI ȘCOALA PRIMARĂ GIURGENI,
COMUNA VALEA URSULUI
scenariul 1 (verde)
VALEA URSULUI ȘCOALA PRIMARĂ MUNCELU DE JOS,
COMUNA VALEA URSULUI
scenariul 1 (verde)
VALEA URSULUI ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA
VALEA URSULUI
scenariul 1 (verde)
VĂLENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ MORENI,
COMUNA VĂLENI
scenariul 1 (verde)
VĂLENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA
VĂLENI
scenariul 1 (verde)
VĂLENI ȘCOALA PRIMARĂ MUNTENI,
COMUNA VĂLENI
scenariul 1 (verde)
VÂNĂTORI-NEAMŢ GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1, COMUNA VÂNĂTORI NEAMȚ scenariul 1 (verde)
VÂNĂTORI-NEAMŢ LICEUL TEHNOLOGIC „ARHIMANDRIT
CHIRIAC NICOLAU”, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ
scenariul 1 (verde)
VÂNĂTORI-NEAMŢ SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „VENIAMIN COSTACHI”, SAT MÂNĂSTIREA NEAMȚ, COMUNA
VÂNĂTORI NEAMȚ
scenariul 1 (verde)
VÂNĂTORI-NEAMŢ ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCA,
COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ
scenariul 1 (verde)
VÂNĂTORI-NEAMŢ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEMŢIŞOR,
COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ
scenariul 1 (verde)
VÂNĂTORI-NEAMŢ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, COMUNA
VÂNĂTORI-NEAMŢ
scenariul 1 (verde)
ZĂNEŞTI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
TRAIAN, COMUNA ZĂNEȘTI
scenariul 2 (galben)
ZĂNEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA
ZĂNEȘTI
scenariul 2 (galben)
ZĂNEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, COMUNA
ZĂNEȘTI
scenariul 2 (galben)

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate