Cetățeni de onoare ai orașului Târgu-Neamț (partea a IV-a)

1

Titlul de CETĂȚEAN DE ONOARE reprezintă cea mai înaltă distincție care poate fi acordată de către Primăria și Consiliul Local al orașului Târgu Neamț. Din 1993 și până în prezent, oameni de valoare au fost răsplătiți cu acest titlu de către conducerea orașului. Se cuvine, așadar, să îi cunoaștem și noi pe cei care, prin activitatea lor, fac cinste urbei de sub Cetate.

Continuăm seria Cetățeni de Onoare ai orașului Târgu-Neamț cu următoarele personalități:

pr. prof. VASILE IGNĂTESCU

Născut la 1927 în Pârhăuți, Moldova de Sus/ d. 24.10.2012.

Preot, profesor (dogmatică și limba franceză) cu o îndelungată activitate pastorală și misionară. Cunoscut cu vocație de ziditor de biserici și de suflete, va reuși de-a lungul timpului să refacă 7 biserici. În perioada șederii misionare din Canada și SUA, construiește 2 biserici ortodoxe în stil autentic românesc. În 1994 se repatriază și i se încredințează biserica „Adormirea Maicii Domnului” unde reface în totalitate pictura interioară și catapeteasma. În 1998, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” este sfințită de ÎPS Mitropolit Daniel Ciobotea. I se acordă în trei rânduri Crucea Patriarhală pentru merite deosebite în Slujba Bisericii Ortodoxe Române și pentru vocația sa de ziditor de Biserici.

Pr. prof. Vasile Ignătescu a fost distins cu titlul de „Cetățean de onoare al orașului Târgu Neamț”, pentru toată osteneala închinată Sfintei Biserici și pentru atitudinea curată, incapabilă de orice compromis care vine să întregească frumoasa și binecuvântata galerie de preoți români ce fac cinste poporului nostru.


GHEORGHE SIMON, scriitor

Născut la 27 martie 1950, în localitatea Agapia, județul Neamț, profesorul și scriitorul Gheorghe Simon își începe primii ani de școală în comuna sa natală, parcurgând mai apoi cursurile Liceului « Ștefan cel Mare » din Tîrgu Neamț, pregătirea sa intelectuală desăvârșindu-se în aula Universității « A.I Cuza » din Iași, în cadrul Facultății de Litere. În timpul studiilor universitare va deveni totodată membru fondator și redactor șef-adjunct al revistei «Opinia studențească». Deși propus pentru învățământul superior și cercetare, alege să vină ca profesor de limba franceză la Școala «Nicolae Grigorescu » din Agapia.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România și membru al Asociației Europene „Franșois Mauriac”. A debutat cu poezie în Ziarul Ceahlăul, în anul 1969, opera sa fiind cunoscută și apreciată în România prin volumele: «Fulgere captive»; «Viața după Iisus», «Duminica absențelor», «Ardere de tot» și «Agapia, Amin!». Fascinanta lume a revistelor literare îi va recunoaște de asemenea activitatea creatoare de eseist, fiind apreciat cu Premiul revistelor – Luceafărul, Ateneu, Tribuna, Antiteze.

Împletită armonios între pedagogie și creația literară, activitatea scriitorului Gheorghe SIMON, reprezintă pentru spirituali­tatea din zona Târgu Neamț o valoare culturală de excepție ce se poate înscrie exemplar, în orice clasament al erudiților români.

I se conferă titlul de „Cetățean de onoare al orașului Tîrgu Neamț” aprobat prin H.C.L nr.113/ 29.05.2014.


SOFICA NAUWELAERTS, realizator emisiuni TV

Născută la 13.01.1951 în orașul Tîrgu Neamț – Humulești. A urmat Școala Generală ”Ion Creangă” din Humulești, apoi a absolvit Liceul ”Ștefan cel Mare”. La vârsta de 11 ani a cunoscut familia NAUWELAERTS FRANS și JET din Belgia, care, în timp, cu acordul părinților din Humulești au adoptat-o (tatăl adoptiv cineast și mama adoptivă senatoare). În Belgia a urmat cursuri la Institutul de film și sunet și la Institutul de fotografie.

A lucrat timp de 40 de ani la Televiziunea Flamandă – VRT la Bruxelles. A făcut numeroase documentare în România. A înființat în Flandra o organizație culturală, organizație non- profit, de prietenie BELGO – ROMÂNĂ, numită DACIA. Sofica Nauwelaerts a dat lecții de română, voluntar, la membrii organizației, lecții de prelucrare a lânei și de țesut, expoziții de fotografii despre România, serate de diapozitive prezentând România din toate punctele de vedere, îndeosebi zona Târgu-Neamț.

A sprijinit permanent școlile din Târgu Neamț, realizând o colaborare eficientă între România și Belgia concretizată prin vizite ale elevilor și cadrelor didactice (75), organizarea de concursuri cu premii pentru promovarea învățământului liceal, donații pentru instituțiile de învățământ (mobilier școlar, centrală termică, materiale de laborator).

Prin toată acțiunile dezinteresate, Sofica Nauwelaerts încerca să ajute orașul natal, să ajute România, să-i creeze o imagine pozitivă în cadrul Uniunii Europene. I s-a acordat Titlul de „Cetățean de onoare al orașului Tîrgu Neamț”, aprobat prin H.C.L nr. 14/ 29.02.2016.


ȘTEFAN DĂNILĂ, General locotenent

General-locotentent Ștefan Dănilă s-a născut la 14 mai 1965, în Târgu Neamț.ț. După absolvirea Liceului Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, a urmat cursurile Școlii Militare de Ofițeri de Aviație „Aurel Vlaicu” și a fost brevetat pilot militar.

În perioada 1987 – 1998, a îndeplinit succesiv funcții de pilot, pilot șef, instructor de zbor și comandant patrulă.

În perioada 1998-2000, a urmat cursurile Academiei de Înalte Studii Militare, Facultatea interarme. După terminarea studiilor, a fost numit în funcția de ofițer I în biroul operații la Grupul 95 Aviație Vânătoare, iar din anul 2001, a fost comandant escadrilă la Centrul 95 Trecere pe Avioane Supersonice, apoi la Baza 95 Aeriană.

Între anii 2005-2008, a îndeplinit funcția de șef secție metodica pregătirii de zbor în Statul Major al Forțelor Aeriene. În aprilie 2008, a fost numit comandant al Bazei 95 Aeriene, iar în septembrie, același an, comandant al Bazei (Flotilei) 90 Transport Aerian.

A obținut succesiv calificările de pilot și instructor de zbor pe avionul de luptă, iar din anul 2009 a început zborul pe avionul de transport C-130 Hercules. La 25 octombrie 2009, a fost avansat la gradul de general de flotilă aeriană(cu o stea). De la 1 octombrie 2010, a început activitatea în Statul Major General, îndeplinind funcția de general de flotilă aeriană.

La 1 decembrie 2010 generalul de flotilă aeriană Ștefan Dănilă a fost avansat la gradul de general maior (cu doua stele). Generalul-maior Ștefan Dănilă – a fost Șeful Statului Major General în perioada 1.01.2011-1.01.2015.

I s-a acordat Titlul de „Cetățean de onoare al orașului Tîrgu Neamț”, aprobat prin H.C.L nr.90/ 22.04.2015.


conf.univ.dr. CRISTINA EMANUELA DASCĂLU

Cristina Emanuela Dascălu s-a născut la 20 mai 1969 în Târgu Neamț. Absolventă a Liceului „Ștefan cel Mare” Târgu Neamț și a Facultății de Litere din cadrul Universității “Al.I.Cuza” Iași – licențiată în Litere/Stiințe Filologice, Specializarea Engleză- Română, reprezintă o personalitate complexă a culturii române, una din cele mai importante poete și eseiste din literatura contemporană, care a dus prestigiul învățământului românesc dincolo de ocean, la Universitatea din Tulsa.

Conf. Univ. Dr. Cristina Emanuela Dascălu, PhD, este absol­ventă Șefă de Promoție Summa Cum Laudae cu Doctorat în Științe Filologice, Filosofice, Umaniste, Sociale și Politice (1997-2006), a Universității „University of Tulsa,” SUA, câștigătoarea Bursei americane integrale de Merit de Predare, Cercetare și Publicare. Lucrarea sa de Doctorat „Literatura Exilului și a Țărilor/Tărâmurilor Imaginare”/The Literature of Exile and Imaginary Homelands a fost publicată în SUA în 2006.

Cristina Emanuela Dascălu, PhD este și Specialist cu Masterat în Limba și Literatura Engleză și Americană/MA English and American Language and Literature, „Pittsburg State University,” SU A; câștigătoarea Bursei americane integrale de Merit de Predare și Cercetare, Absolventă Șefă de Promoție Summa Cum Laudae, Excelență în Cercetare și Predare a Masteratului în Engleză.

Specialist cu Masterat în Comunicare/MA Communication, „Pittsburg State University,” SUA; Absolventă Șefă de Promoție, Summa Cum Laudae Diploma de Merit, Excelență în Cercetare și Predare a Masteratului în Comunicare, câștigătoarea Bursei americane integrale NAFSA de Merit, de Cercetare, Cristina Emanuela Dascălu predă la nivel universitar din 1995 și a obținut numeroase premii pentru activitatea didactică.

Licențiată în Litere/Științe Filologice, Specializarea Engleză- Română, la Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, România; 1993, câștigătoarea Bursei Naționale de Merit, Cristina Emanuela Dascălu este absolventă Șefă de Promoție, cu Diplomă de Merit, Media Generală 10 și și-a susținut lucrarea de licență Aspecte ale Discursului Poetic în Poezia Americană Contemporană Scrisă de către Femei/Aspects of Poetical Discourse in Contemporary American Poetry b y Women tot cu Nota 10.

Cristina Emanuela Dascălu este o scriitoare cunoscută atât în România cât și în străinătate.

I s-a acordat Titlul de „Cetățean de onoare al orașului Tîrgu Neamț”, aprobat prin H.C.L nr.89/ 22.04.2015.


pr.prof. MIHAI VIZITIU

Născut la 9.10.1938 în Buzeni, jud. Botoșani.

Prea Cucernicul Părinte MIHAI VIZITIU – preot, prof. univ. doctor la Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloaie” din Iași, Consilier în cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, este imaginea unei activități pastorale deosebit de dense și a unei contribuții generoase aduse Bisericii Ortodoxe Române. A păstorit cu răbdare și dragoste marea familie a credincioșilor din orașul Târgu Neamț, pentru activitatea sa, a primit înalte distincții: „Crucea Patriarhală Ecumenică” oferita de Patriarhul Ecumenic, „Crucea Patriarhală”, oferită de PF Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Crucea Moldavă” oferită de Prea Fericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Părintele Mihai Vizitiu a scris nenumărate studii și articole privind ortodoxia creștină și preceptele sale, despre morala socială și familială.

Din dorința de a omagia dăruirea acestei personalități a orașului nostru, Consiliului Local Târgu Neamț i-a conferit titlul de „Cetățean de Onoare al orașului Tîrgu Neamț” Preacucernicului Părinte Prof. Dr. Mihai Vizitiu, pentru activitatea sa pastorală și misionară de-a lungul întregii sale activități.


Trăim într-o lume și într-un timp în care avem nevoie acută de modele, de repere și în general de oameni pe care să-i identificăm ca pe niște veritabili piloni de educație morală și creștină.

De aceea, consider că este imperios necesar ca fiecare comunitate să onoreze personalitățile care pot privi în urmă cu bucurie și împlinire.

Transmit întreaga mea considera­ție și gratitudinea față de dumneavoastră, personalitățile care ați înțeles că viața urbei înseamnă și o parte din viața noastră, a fiecăruia dintre cei care putem forma o echipă demnă de tot respectul și admirația semenilor noștri!„, declară Vasilică Daniel Harpa, primarul orașului Târgu-Neamț.

CITEȘTE ȘI:

Cetățeni de onoare ai orașului Târgu-Neamț (partea a III-a)

Cetățeni de onoare ai orașului Târgu-Neamț (partea a II-a)

Cetățeni de onoare ai orașului Târgu-Neamț (partea I)


1 Comentariu
  1. Ioana Pop spune

    Minunați oameni.

    Sunt mândră de și felicit Cetățenii de onoare ai orașului Tg. Neamț, valori autentice contemporane.

    Vă felicit pt inițiativa de a ne aminti de aceste personalități. Felicit Ziarul de Targu Neamț pt acest articol minunat.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate